مزایده فروش 250 تن سیب زمینی رقم جلی ( ۱۴۰۲/۰۱/۲۸ ۱۰:۱۶ )
مزایده فروش سیب زمینی رقم جلی ( ۱۴۰۱/۱۱/۱۳ ۰۹:۴۵ )
مزایده فروش جوانه نر ( ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ ۱۲:۳۸ )
مزایده فروش دام ( ۱۴۰۱/۱۰/۲۹ ۱۲:۴۸ )
مزایده فروش دام ( ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ ۱۲:۲۴ )
مناقصه اجرای بتن کانال ( ۱۴۰۱/۱۰/۰۸ ۱۱:۵۲ )
مزایده فروش لوازم یدکی ( ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ۰۸:۰۷ )
مزایده فروش دام ( ۱۴۰۱/۰۸/۲۱ ۱۰:۰۰ )
مزایده چاه شماره 25 و 120 هکتار زمین زراعی ( ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ ۰۹:۰۴ )
مزایده اجاره باغ بادام ( ۱۴۰۱/۰۷/۱۹ ۱۲:۳۸ )