مناقصه اجرای بتن کانال

۱۴۰۱/۱۰/۰۸ ۱۱:۵۲ 56

شرکت سهامی زراعی گلپایگان جهت اجرای بتن کانال ورودی استخر بزرگ خود از تاریخ 1401/10/08 الی 1401/10/13 مناقصه ای را برگذار می نماید .

لذا ازکلیه متقاضیان محترم درخواست میگردد جهت کسپ اطلاعات بیشتر و شرکت در این مناقصه حداکثر تا مورخ 13 دیماه به واحد بازرگانی مراجعه یا با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند.

تماس :27-5747025-031 داخلی 14