مزایده فروش جوانه نر

۱۴۰۱/۱۱/۰۴ ۱۲:۳۸ 1042

شرکت سهامی زراعی گلپایگان در نظر دارد  تعداد  15 راس جوانه پرواری را از طریق مزایده به فروش برساند لذا متقاضیان محترم می توانند جهت بازدید و شرکت در مزایده روزچهار شنبه مورخ 1401/11/05 راس ساعت 10 به واحد بازرگانی شرکت مراجعه نمایند یا از طریق شماره تماس 03157473025 داخلی 14 اطلاعات تکمیلی را حاصل نمایند.