شرکت در انتخابات شورای کارگری

۱۴۰۰/۱۱/۳۰ ۰۷:۳۷

بدین وسیله از کلیه کارکنان دعوت می شود به منظور انتخاب اعضای اصلی و علی البدل شورای اسلامی کار در جلسه مجمع عمومی شورای اسلامی کار چه ساعت ۱۱ صبح روز دوشنبه مورخ 1400/12/02 در ساختمان اداری شرکت برگزار خواهد شد شرکت نمایند.

اسامی داوطلبان واجد شرایط به شرح زیر اعلام می‌گردد :

  • قدرت الله اعظمی
  • علیرضا رفعتی
  • وحید فضایلی
  • اسماعیل فضایلی
  • مهرداد رفعتی
  • صفرعلی رفتی
  • محمدرضا اعظمی