اعلام نتایج انتخابات شورا کارگری

۱۴۰۰/۱۲/۰۲ ۱۳:۳۳

آقایان صفر علی رفعتی با 62 رای بعنوان نفر اول و علیرضا رفعتی با 61  رای بعنوان نفر دوم شورای کارگری به مدت 2 سال تعیین شدند.

ردیف نام و نام خانوادگی تعداد ارا
1 صفر علی رفعتی 62
2 علیرضا رفعتی 61
3 قدرت اله اعظمی 50
4 مهرداد رفعتی 28
5 وحید فضائلی 19
6 محمدرضا اعظمی 12
7 اسماعیل فضائلی 4