گلخانه های مجاز صادرات فلفل

۱۴۰۰/۱۲/۱۹ ۰۷:۳۲

فهرست گلخانه های مجاز برای صادرات فلفل تازه به روسیه به شرح ذیل می باشد