بازدید اساتید و دانشجویان دانشگاه اراک

۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ۱۲:۴۳ 84

امروز برخی از اساتید و دانشجویان دانشگاه اراک از واحد گلخانه شرکت بازدید به عمل آوردند.