برگزاری کارگروه کشاورزی شهرستان گلپایگان

۱۴۰۱/۰۹/۲۲ ۱۳:۴۹ 521

جلسه کارگروه کشاورزی شهرستان گلپایگان امروز  1401/09/22 در محل جلسات شرکت سهامی زراعی گلپایگان با حضور فرماندار محترم شهرستان و جمعی از مسئولین ادارات و سازمان ها برگزار گردید.