بازدید وزیر محترم جهاد کشاورزی سید جواد ساداتی نژاد

۱۴۰۱/۱۰/۰۱ ۰۹:۵۲ 537

سید جواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی که به منظور بازدید از پروژه های کشاورزی به شهرستان گلپایگان سفر کرده بود امروز از اراضی شرکت سهامی زراعی گلپایگان نیز بازدید نموداند.