برگزاری روز مزرعه

۱۴۰۲/۰۴/۲۲ ۰۸:۱۶ 318

با حضور مسیولین ،محققین , مروجین ،کشاورزان و مسیولین محترم جهاد کشاورزی شهرستان گلپایگان در تاریخ ۲۱ تیرماه ۱۴۰۲ روز مزرعه ای در خصوص سیستم آبیاری های نوین و همچنین هوشمند سازی مزارع در محل مزارع شرکت سهامی زراعی گلپایگان برگزار گردید.