برگزاری روز مزرعه ( ۱۴۰۲/۰۴/۲۲ ۰۸:۱۶ )
آگهی استخدام دامپزشک ( ۱۴۰۲/۰۱/۲۰ ۱۳:۴۵ )
بازدید دکتر امانلو از شرکت ( ۱۴۰۱/۱۱/۱۳ ۲۰:۳۹ )
بازدید وزیر محترم جهاد کشاورزی سید جواد ساداتی نژاد ( ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ ۰۹:۵۲ )
برگزاری کارگروه کشاورزی شهرستان گلپایگان ( ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ ۱۳:۴۹ )
معاینات ادواری مرحله دوم ( ۱۴۰۱/۰۹/۱۹ ۱۲:۲۵ )
مرحله اول معاینات ادواری ( ۱۴۰۱/۰۹/۱۲ ۱۰:۰۳ )
بازدید اساتید و دانشجویان دانشگاه اراک ( ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ۱۲:۴۳ )
تحویل سیب زمینی به سهامداران ( ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ ۱۲:۴۸ )
بیمه تکمیلی پرسنل ( ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ ۰۹:۱۷ )